သီခ်င္း နံပါတ္Songအဆိုေတာ္နားဆင္ရန္ေစ်းႏႈန္း
0125918202အတူရွိမယ့္ေန႔ အပိုဒ္ ၄ေရႊထူး + အိျမတ္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125917202ဝဂၤဒီပဏီေယာက်္ား အပိုဒ္ ၃ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125916202ဝါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ အပိုဒ္ ၅ပိုးအိစံ
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125915202ဝါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ အပိုဒ္ ၄ပိုးအိစံ
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125914202ဝါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ အပိုဒ္ ၃ပိုးအိစံ
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125913202ဝါဆိုမိုးနဲ႔ျပန္ခဲ့ပါ အပိုဒ္ ၂ပိုးအိစံ
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125912202Rock N Roll Show အပိုဒ္ ၁ေဇာ္ဝင္းထြဋ္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125911202ႏႈတ္မဆက္ခ်င္ဘူး အပိုဒ္ ၅ရဲေလး + အိမ့္ခ်စ္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125910202ခ်စ္လိုက္ျပက္လိုက္ အပိုဒ္ ၂ရြယ္ရြယ္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125909202ခ်စ္လိုက္ျပက္လိုက္ အပိုဒ္ ၁ရြယ္ရြယ္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125908202အလြမ္းမိုး အပိုဒ္ ၂အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125907202အလြမ္းမိုး အပိုဒ္ ၁အိုင္းရင္းဇင္မာျမင့္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125906202Suang Manpha Sang Manpha Zaw အပိုဒ္ ၂Theory Khualpu
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125905202Suang Manpha Sang Manpha Zaw အပိုဒ္ ၁Theory Khualpu
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125904202Meaning Of Love အပိုဒ္ ၂PTO
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125903202Meaning Of Love အပိုဒ္ ၁PTO
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125902202တို႔ႏွစ္ေယာက္ကမာၻ အပိုဒ္ ၂ငဲငယ္ေလး + ေစာထက္ႏုိင္စိုး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125901202တို႔ႏွစ္ေယာက္ကမာၻ အပိုဒ္ ၁ငဲငယ္ေလး + ေစာထက္ႏုိင္စိုး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125900202သီခ်င္းည အပိုဒ္ ၂ငဲငယ္ေလး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125899202သီခ်င္းည အပိုဒ္ ၁ငဲငယ္ေလး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
ေစာင့္ဆုိင္းေတးသံ ၀န္ေဆာင္မႈ (CRBT) ကုိ ရယူလုိပါက 7979 သုိ႔ reg ဟု SMS ေပးပုိ႔ Register ျပဳလုပ္ရပါမည္။

Register ကုိ လက္ခံရရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း Message (၂) ေစာင္ လက္ခံရရွိပါလိမ့္မည္။

Register ျပဳလုပ္ၿပီးပါက www.shwemyanmar.com.mm/crbt တြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါၿပီ။ သီခ်င္း ၀ယ္ယူမႈေအာင္ျမင္ပါက ၀ယ္ယူမႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း Message လက္ခံ ရရွိလိမ့္မည္။ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္မွ အမ်ားဆံုး ဆယ္ပုဒ္ထိ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

မိမိ ၀ယ္ယူထားေသာ သီခ်င္းကုိ ဖ်က္လုိပါက delete ( ringcode ) ကုိ 7979 သုိ႔ SMS ေပးပုိ႔ရပါမည္။

Ring Back Tone သီခ်င္းသံကုိ ေခတၱရပ္နားထားႏုိင္ပါသည္။ ေခတၱရပ္နားလုိပါက 7979 သုိ႔ deact ဟု SMS ေပးပုိ႔ၿပီး ေခတၱရပ္နားႏုိင္ပါသည္။Ring Back Tone သီခ်င္းသံကုိ ျပန္လည္ရယူလုိပါက 7979 သုိ႔ act ဟု SMS ေပးပုိ႔ၿပီး ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ေစာင့္ဆုိင္းေတးသံ ၀န္ေဆာင္မႈ (CRBT) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပးပုိ႔ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက 7979 သုိ႔ help ဟု SMS ေပးပုိ႔ၿပီး အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။


၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက 7979 သုိ႔ unr ဟု SMS ေပးပုိ႔ရပ္နားႏုိင္ပါသည္။

ေစာင့္ဆုိင္းေတးသံ ၀န္ေဆာင္မႈပါ။ အျခားမ်ားက မိမိဖုန္းကုိ ေခၚဆုိတဲ့အခါ ေခၚဆုိတဲ့သူက သီခ်င္းသံၾကားရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
7979 ကုိ reg ဟု Message ေပးပုိ႔ၿပီးရပါမည္။ (သုိ႔မဟုတ္) Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး Register ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈ လစဥ္ေၾကး ၁၀၀၀ က်ပ္ (ကုန္သြယ္ခြန္ အပါအ၀င္ ၁၀၅၀ က်ပ္) က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀ က်ပ္ (ကုန္သြယ္ခြန္ အပါအ၀င္ ၃၁၅ က်ပ္) က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - သင္သည္ CRBT ၀န္ေဆာင္မႈကုိ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ အသံုးျပဳပါက တစ္လလွ်င္ ၁၃၀၀ က်ပ္ (ကုန္သြယ္ခြန္ အပါအ၀င္ ၁၃၆၅ က်ပ္) က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လစဥ္ ၁ ရက္ေန႔မွ လကုန္သည့္ေန႔ထိ ျဖစ္ပါသည္။ ျပကၡဒိန္လကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ဟုတ္ကဲ့။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
• www.shwemyanmar.com.mm/crbt တြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
• www.shwemyanmar.com.mm/crbt မွ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းကုဒ္ကုိ 7979 သုိ႔ buySong code (ဥပမာ - buy 0000001202) ဟု SMS ေပးပုိ႔၍လည္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
• Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ဟုတ္ကဲ့။ www.shwemyanmar.com.mm/crbt တြင္ နမူနာ နားေထာင္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ Customer Service သုိ႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူပါကလည္း သီခ်င္းနမူနာကုိ ဖြင့္ျပနားဆင္ေစပါသည္။
သီခ်င္း (၁၀) ပုဒ္ထိ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ဟုတ္ကဲ့။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ လဲလွ်င္ လဲသည့္အႀကိမ္တုိင္း က်သင့္ေငြ ေပးေခ်ရပါမည္။
Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ဖုန္းေခၚဆုိစဥ္ Ring Tone သီခ်င္းသံကုိ စကၠန္႔ (၃၀) ၾကာ ၾကားႏုိင္ပါသည္။
ဂဏန္း (၉) လံုးပါေသာ MPT GSM ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ဂဏန္း (၇) လံုးပါေသာ MGP GSM Prepaid ဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
သင့္ဖုန္းတြင္ ေငြလက္က်န္နည္းေနတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ေပၚပါက Customer Care Center သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
လစဥ္ လကုန္သည့္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါသည္။
သက္တမ္းကုန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖုန္းေဘလ္ မျဖည့္မီအခ်ိန္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈက ေခတၱ ရပ္နားထားၿပီး ဖုန္းေဘလ္ထည့္သြင္းၿပီးပါက ၀န္ေဆာင္မႈ အလုိအေလ်ာက္ ျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။
၀န္ေဆာင္မႈသည္ ေခတၱသာ ရပ္နားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္ ျဖည့္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ေငြကုိ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။