စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း စာတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ျပည္တြင္း ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား ေစ်းႏႈန္းသတင္း အခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

အေရးႀကီးသတင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆုံးရ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ အားကစားသတင္းမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာသတင္းမ်ား

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ ျပင္ပေငြလဲလွယ္သူမ်ား၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း၊ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ား၏ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္
 
ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း
ေစ်းႏႈန္း - ၁၀၅၀ က်ပ္
နမူနာ - ေဒၚလာ>ဗဟုိ -1289, ျပင္ပ-၁၂၈၅-၁၂၉၀, ပို႔ကုန္၀င္ေငြ-၁၂၉၀-၁၂၉၅
ရယူရန္
ေရႊေစ်းႏႈန္း
ေစ်းႏႈန္း - ၁၀၅၀ က်ပ္

နမူနာ - ေရႊ>လန္ဒန္-113 4, ရန္ကုန္- 773, မန္း-772.5

ရယူရန္
EPLဂုိးရလဒ္ ခန္႔မွန္း
ေစ်းႏႈန္း - ၁၅၇၅ က်ပ္
နမူနာ - ခ်ဲလ္ဆီး ၂-၁ လီဗာပူး
ရယူရန္
Eleven ေန႔စဥ္သတင္း
ေစ်းႏႈန္း - ၁၅၇၅ က်ပ္

11News-အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား အတည္ျပဳမည့္ UPDJC အစည္းအေ၀း ယေန႔က်င္းပမည္ goo.gl/mEAgZl

ရယူရန္
ဘုရင့္ေနာင္ ပဲေစ်း
ေစ်းႏႈန္း - ၁၅၇၅ က်ပ္
နမူနာ - ဘုရင့္ေနာင္>မတ္RC-၁၅၂၀-၁၅၅၀, ပဲတီ-ခရ၂.၃၆၇-၂.၄၁၇,
ရယူရန္
ေန႔စဥ္သတင္း
ေစ်းႏႈန္း - ၁၅၇၅ က်ပ္
နမူနာ -ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရီးစဥ္အတြင္း စင္ကာပူ-ျမန္မာ စီးပြားေရး အခြင့္ အလမ္းမ်ား ရွာေဖြမည္
 
 
ရယူရန္
+959255881183        shwemyanmarvas        shweMyanmarVAS