မုိဘုိင္း သတင္းစာ (ေန႔စဥ္ သတင္း၀န္ေဆာင္မႈ)

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အတည္ျပဳရန္္ ခလုပ္ကိုနိပ္ၿပီး SMS ထပ္မံ ပို႔ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း SMS ရရွိပါမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZNWR ရယူရန္ ZNWRON အတည္ျပဳရန္ ZNWROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
Unicode ဘာသာ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္မ်ားကုိ ၾကည့္ရန္

မုိဘုိင္း သတင္းစာ

သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈမွ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ လတ္တေလာ သတင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ေစ်းကြက္၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း

ေဖာ္ျပပါ သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ - သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZNWRON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UNWRON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZNWROFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UNWROFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ -

ကာတာေလေၾကာင္းလုိင္းက ေဆာ္ဒီ ခရီးစဥ္အားလုံးကုိ ရပ္ဆုိင္း https://goo.gl/1mub1Y

ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းၿမိဳ႕အနီးရွိ ရြာမ်ားသို႔ ၾကြက္ေကာင္ေရ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ေန႔စဥ္လာေရာက္၍ သီးပင္စားပင္မ်ား ဖ်က္ဆီးေန 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းၿမိဳ႕အနီးရွိ ဇီးခ်ိဳင္၊ ေငြေတာင္ႏွင့္ ကံခ်ိဳင္ေက်းရြာမ်ား သို႔ ဇြန္ ၃ ရက္မွစ၍ ၾကြက္အေကာင္ေရတစ္ေသာင္းခန္႔ ပါဝင္သည့္ ၾကြက္အုပ္ႀကီးမ်ား ေန႔စဥ္လာေရာက္၍ ေဒသခံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ သီးပင္၊ စားပင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အျပည့္အစံုဖတ္ရန္


ကာတာေလေၾကာင္းလုိင္းက ေဆာ္ဒီ ခရီးစဥ္အားလုံးကုိ ရပ္ဆုိင္း

ကာတာေလေၾကာင္းလုိင္းက ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္အားလုံးကုိ ရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ၎၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆုိက္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္ သည္။ အျပည့္အစံုဖတ္ရန္


ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ .....

 

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္

သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ နံနက္ ၁၀း ၀၀ တစ္ႀကိမ္၊ ညေန ၃း၀၀ နာရီတစ္ႀကိမ္ အခ်ိန္တြင္ ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား

ျမန္မာဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၅၇၅ က်ပ္