ေဘာလံုး ပဲြစဥ္မ်ား၏ ဂုိးရလဒ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အတည္ျပဳရန္္ ခလုပ္ကိုနိပ္ၿပီး SMS ထပ္မံ ပို႔ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း SMS ရရွိပါမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ
ယူရိုပါလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZEUL ရယူရန္ ZEULON အတည္ျပဳရန္ ZEULOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZCL ရယူရန္ ZCLON အတည္ျပဳရန္ ZCLOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
စီးရီးေအ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZSEA ရယူရန္ ZSEAON အတည္ျပဳရန္ ZSEAOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZBGA ရယူရန္ ZBGAON အတည္ျပဳရန္ ZBGAOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
လာလီဂါ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZLGA ရယူရန္ ZLGAON အတည္ျပဳရန္ ZLGAOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ (ေဇာ္ဂ်ီ)ZEPL ရယူရန္ ZEPLON အတည္ျပဳရန္ ZEPLOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
Unicode ဘာသာ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္မ်ားကုိ ၾကည့္ရန္
အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ လာလီဂါ၊ ဘြန္ဒက္စလီဂါ၊ စီးရီးေအ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ႏွင့္ ယူရိုလိဂ္ ပဲြစဥ္မ်ား၏ ဂုိးရလဒ္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 
၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း
 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ  (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
 
ဥပမာ - အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “EPLON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZEPLON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UEPLON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “EPLOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZEPLOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UEPLOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
 
ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ  -
အဂၤလိပ္ဘာသာ
 
EPL>LST1-2ASL,MCT3-4SPR,MNU5-6PLC,WFD7-8WHM,LVP9-10EVT,STK11-12SOT,WBR13-BMT,CSE15-16NWC,CTL17-18SSE,SDL19-20VLA 
 
EPL - English Premier League
LST – Leicester City
MCT – Manchester City
SPR – Tottenham Hotspur
MNU – Manchester United (MNU)
PLC – Crystal palace
WHM – West Ham United
LVP – Liverpool
EVT – Everton
STK – Stoke City
SOT – Southampton
WBR – West Bromwich
BMT – AFC Bournemouth
CSE – Chelsea
NWC – Norwich City
CTL– Newcastle United
SSE – Swansea City
SDL – Sunderland
VLA–AstonVilla
 
ျမန္မာဘာသာ
လက္စတာ၁-၂-အာဆင္နယ္၊မန္စီးတီး၃-၄စပါး၊မန္ယူ၅-၆ပဲေလ့စ္၊၀တ္ဖို႔ဒ္၇-၈၀က္ဟမ္း၊လီဗာပူး၉-၁၀အဲဗာတန္၊ စတုတ္၁၁ - ၁၂ေဆာက္သင္တန္၊ ၀က္ဘရြန္း ၁၃-၁၄ ဘုန္းေမာက္၊ ခ်ဲလ္ဆီး၁၅-၁၆ေနာ၀စ္၊ကာဆယ ္၁၇-၁၈ဆြမ္ဆီး၊၁၉ဆန္းဒါးလန္း-၂၀ဗီလာ
 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္
 
ေဘာလံုး သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ပြဲစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေပးပုိ႔ခ်ိန္မွာ ညေန ၄း၃၀ နာရီ ျဖစ္ပါသည္္။
 
၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား
 
အဂၤလိပ္/ ျမန္မာ ဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္ရက္ -  ၃၅ က်ပ္