အပုိထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (SMS)

စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း စာတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ျပည္တြင္း ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား ေစ်းႏႈန္းသတင္း အခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

မုိဘုိင္း သတင္းစာ (ေန႔စဥ္ သတင္း၀န္ေဆာင္မႈ)

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ လတ္တေလာ သတင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ေစ်းကြက္၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ား

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ ျပင္ပေငြလဲလွယ္သူမ်ား၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း၊ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ား၏ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္
 

ေရႊေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ။

လန္ဒန္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွ အကယ္ဒမီေရႊေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

စီးပြားေရး ေဗဒင္၀န္ေဆာင္မႈ

ရာသီခြင္အလုိက္ ေဟာၾကားထားသည့္ အပတ္စဥ္ စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

အေရးႀကီးသတင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆုံးရ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ အားကစားသတင္းမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာသတင္းမ်ား

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္
 

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း SMS ၀န္ေဆာင္မႈ

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္း၀င္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား (Share Price) ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ ရွယ္ယာ အေရအတြက္မ်ား (Share Volume) ကုိ SMS ျဖင့္ေပးပုိ႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

အႏုပညာရွင္ စတားတုိ႔ရဲ့ သတင္းမ်ား

စတားတုိ႔ရဲ့ သတင္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေတြကုိ SMS ျဖင့္ ေန႔စဥ္ ေပးပုိ႔သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ေဘာလံုးခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “EPLON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZEPLON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UEPLON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “EPLOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZEPLOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UEPLOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

လာလီဂါလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ေဘာလံုးခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “LGAON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZLGAON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ULGAON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “LGAOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZLGAOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““ULGAOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

ဘြန္ဒက္စ္လီဂါလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါ ေဘာလံုးခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
ဘြန္ဒက္စလီဂါလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “BGAON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZBGAON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UBGAON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “BGAOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZBGAOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UBGAOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

စီးရီးေအ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္

စီးရီးေအ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
စီးရီးေအ ေဘာလံုးခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
စီးရီးေအ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “SEAON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZSEAON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “USEAON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “SEAOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZSEAOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““USEAOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ေဘာလံုးခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “CLON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZCLON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UCLON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “CLOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZCLOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UCLOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

ယူရုိပါလိဂ္ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ယူရုိပါလိဂ္ ေဘာလံုးခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
ယူရုိပါလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “EULON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZEULON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UEULON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “EULOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““EULOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““EULOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ျပည္တြင္း ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား ေစ်းႏႈန္းသတင္း အခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ

ေရႊ ေန႔စဥ္ေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

လန္ဒန္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွ အကယ္ဒမီေရႊေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈ

ေန႔စဥ္ သတင္း၀န္ေဆာင္မႈ

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ လတ္တေလာ သတင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ေစ်းကြက္၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ား (မၾကာမီေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ

ေဘာလံုး သတင္းအခ်က္္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ

အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ လာလီဂါ၊ ဘြန္ဒက္စလီဂါ၊ စီးရီးေအ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ႏွင့္ ယူရိုလိဂ္ ပဲြစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂုိးရလဒ္မ်ား

ေန႔စဥ္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ ျပင္ပေငြလဲလွယ္သူမ်ား၏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း၊ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ား၏ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား

စီးပြားေရး ေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈ

တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည့္ ရာသီခြင္အလုိက္ ေဟာၾကားထားေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဗဒင္၀န္ေဆာင္မႈ (မၾကာမီေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မ