သီခ်င္း နံပါတ္Songအဆိုေတာ္နားဆင္ရန္ေစ်းႏႈန္း
0125646202ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုးသီခ်င္း အပိုဒ္ ၄ထူးအိမ္သင္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125645202ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုးသီခ်င္း အပိုဒ္ ၃ထူးအိမ္သင္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125644202ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုးသီခ်င္း အပိုဒ္ ၂ထူးအိမ္သင္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125643202ဗင္းဆင့္ဗင္ဂိုးသီခ်င္း အပိုဒ္ ၁ထူးအိမ္သင္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125642202စိတ္ကူးရင္အိမ္ အပိုဒ္ ၁ထူးအယ္လင္း
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125641202Number One အပိုဒ္ ၃ေရႊထူး + X box
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125640202Number One အပိုဒ္ ၂ေရႊထူး + X box
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125639202Number One အပိုဒ္ ၁ေရႊထူး + X box
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125638202Mystery Girl အပိုဒ္ ၂ေရႊထူး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125637202Mystery Girl အပိုဒ္ ၁ေရႊထူး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125636202ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလး အပိုဒ္ ၂ၿဖိဳးျပည့္စံု
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125635202ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလး အပိုဒ္ ၁ၿဖိဳးျပည့္စံု
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125634202ေမြးရပ္ေျမမွာျပန္ဆံုမယ္ အပိုဒ္ ၃ပိုးအိစံ
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125633202ေမြးရပ္ေျမမွာျပန္ဆံုမယ္ အပိုဒ္ ၂ပိုးအိစံ
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125632202ေမြးရပ္ေျမမွာျပန္ဆံုမယ္ အပိုဒ္ ၁ပိုးအိစံ
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125631202ေမာင္ရွိရင္မငိုပါဘူး အပိုဒ္ ၁မိုင္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125630202လူဆိုး အပိုဒ္ ၄ေရႊထူး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125629202ကိုယ့္အခ်စ္နဲ႔အရာရာကို အပိုဒ္ ၂စိုင္းထီးဆိုင္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125628202ကိုယ့္အခ်စ္နဲ႔အရာရာကို အပိုဒ္ ၁စိုင္းထီးဆိုင္
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
0125627202ခြဲမသြားပါနဲ႔အခ်စ္ရယ္ အပိုဒ္ ၄ခင္ေမာင္ထူး
၃၁၅ က်ပ္  ဝယ္ယူရန္
ေစာင့္ဆုိင္းေတးသံ ၀န္ေဆာင္မႈ (CRBT) ကုိ ရယူလုိပါက 7979 သုိ႔ reg ဟု SMS ေပးပုိ႔ Register ျပဳလုပ္ရပါမည္။

Register ကုိ လက္ခံရရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း Message (၂) ေစာင္ လက္ခံရရွိပါလိမ့္မည္။

Register ျပဳလုပ္ၿပီးပါက www.shwemyanmar.com.mm/crbt တြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါၿပီ။ သီခ်င္း ၀ယ္ယူမႈေအာင္ျမင္ပါက ၀ယ္ယူမႈ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း Message လက္ခံ ရရွိလိမ့္မည္။ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္မွ အမ်ားဆံုး ဆယ္ပုဒ္ထိ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

မိမိ ၀ယ္ယူထားေသာ သီခ်င္းကုိ ဖ်က္လုိပါက delete ( ringcode ) ကုိ 7979 သုိ႔ SMS ေပးပုိ႔ရပါမည္။

Ring Back Tone သီခ်င္းသံကုိ ေခတၱရပ္နားထားႏုိင္ပါသည္။ ေခတၱရပ္နားလုိပါက 7979 သုိ႔ deact ဟု SMS ေပးပုိ႔ၿပီး ေခတၱရပ္နားႏုိင္ပါသည္။Ring Back Tone သီခ်င္းသံကုိ ျပန္လည္ရယူလုိပါက 7979 သုိ႔ act ဟု SMS ေပးပုိ႔ၿပီး ျပန္လည္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ေစာင့္ဆုိင္းေတးသံ ၀န္ေဆာင္မႈ (CRBT) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေပးပုိ႔ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလုိပါက 7979 သုိ႔ help ဟု SMS ေပးပုိ႔ၿပီး အကူအညီရယူႏုိင္ပါသည္။


၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက 7979 သုိ႔ unr ဟု SMS ေပးပုိ႔ရပ္နားႏုိင္ပါသည္။

ေစာင့္ဆုိင္းေတးသံ ၀န္ေဆာင္မႈပါ။ အျခားမ်ားက မိမိဖုန္းကုိ ေခၚဆုိတဲ့အခါ ေခၚဆုိတဲ့သူက သီခ်င္းသံၾကားရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
7979 ကုိ reg ဟု Message ေပးပုိ႔ၿပီးရပါမည္။ (သုိ႔မဟုတ္) Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး Register ျပဳလုပ္ ႏုိင္ပါသည္။
၀န္ေဆာင္မႈ လစဥ္ေၾကး ၁၀၀၀ က်ပ္ (ကုန္သြယ္ခြန္ အပါအ၀င္ ၁၀၅၀ က်ပ္) က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ တစ္လလွ်င္ ၃၀၀ က်ပ္ (ကုန္သြယ္ခြန္ အပါအ၀င္ ၃၁၅ က်ပ္) က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - သင္သည္ CRBT ၀န္ေဆာင္မႈကုိ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ အသံုးျပဳပါက တစ္လလွ်င္ ၁၃၀၀ က်ပ္ (ကုန္သြယ္ခြန္ အပါအ၀င္ ၁၃၆၅ က်ပ္) က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လစဥ္ ၁ ရက္ေန႔မွ လကုန္သည့္ေန႔ထိ ျဖစ္ပါသည္။ ျပကၡဒိန္လကုိ ဆုိလုိပါသည္။
ဟုတ္ကဲ့။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
• www.shwemyanmar.com.mm/crbt တြင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းကုိ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
• www.shwemyanmar.com.mm/crbt မွ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းကုဒ္ကုိ 7979 သုိ႔ buySong code (ဥပမာ - buy 0000001202) ဟု SMS ေပးပုိ႔၍လည္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
• Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ဟုတ္ကဲ့။ www.shwemyanmar.com.mm/crbt တြင္ နမူနာ နားေထာင္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ Customer Service သုိ႔ ဆက္သြယ္၀ယ္ယူပါကလည္း သီခ်င္းနမူနာကုိ ဖြင့္ျပနားဆင္ေစပါသည္။
သီခ်င္း (၁၀) ပုဒ္ထိ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
ဟုတ္ကဲ့။ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ လဲလွ်င္ လဲသည့္အႀကိမ္တုိင္း က်သင့္ေငြ ေပးေခ်ရပါမည္။
Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
Customer Service 095151010, 095410888, 01507153-4, 01652283, 012305273 သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ဖုန္းေခၚဆုိစဥ္ Ring Tone သီခ်င္းသံကုိ စကၠန္႔ (၃၀) ၾကာ ၾကားႏုိင္ပါသည္။
ဂဏန္း (၉) လံုးပါေသာ MPT GSM ဖုန္းမ်ားႏွင့္ ဂဏန္း (၇) လံုးပါေသာ MGP GSM Prepaid ဖုန္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
သင့္ဖုန္းတြင္ ေငြလက္က်န္နည္းေနတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ ျဖစ္ေပၚပါက Customer Care Center သုိ႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
လစဥ္ လကုန္သည့္ေန႔တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးပါသည္။
သက္တမ္းကုန္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖုန္းေဘလ္ မျဖည့္မီအခ်ိန္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈက ေခတၱ ရပ္နားထားၿပီး ဖုန္းေဘလ္ထည့္သြင္းၿပီးပါက ၀န္ေဆာင္မႈ အလုိအေလ်ာက္ ျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။
၀န္ေဆာင္မႈသည္ ေခတၱသာ ရပ္နားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေဘလ္ ျဖည့္သြင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ေငြကုိ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။